Waar eindigt de zorgplicht van de werkgever bij letselschade?

Gepubliceerd op 24 juli 2015

Op grond van artikel 7:658 BW is een werkgever verplicht alle letselschade te vergoeden die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Dit geldt niet als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of als de schade in belangrijke mate het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Een belangrijk criterium is daarbij of een werkgever alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Schade verhalen op werkgever

Wanneer een werknemer schade heeft geleden – en deze wil verhalen op de werkgever – volstaat voor hem te stellen (en zo nodig te bewijzen) dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Het is dan aan de werkgever te stellen en te bewijzen dat zij zich aan de zorgplicht heeft gehouden of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

Geen absolute waarborg

De zorgplicht van artikel 7:658 BW is er echter niet op gericht een absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen gevaar voor een werknemer. Er kan sprake zijn van schade die hoort in de risicosfeer van de werknemer, zoals “huis-, tuin- en keukenongevallen”, ongelukkige samenloop van omstandigheden of het in acht nemen van de normale voorzichtigheid van de werknemer.

Maatregelen en waarschuwingen

Wel moet de werkgever zorgen dat een werkplaats zo ingericht dient te worden dat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Indien dit niet (volledig) mogelijk is, moet de werkgever zijn werknemers instrueren (Parket Hoge Raad 24 april 2015, ECLI:NL:PHR:2015:962). Waarschuwingsborden zijn dan afdoende. Een werkgever moet wel het algemene ervaringsfeit in ogenschouw nemen dat zelfs ervaren medewerkers niet steeds de noodzakelijke voorzichtigheid zullen betrachten.

Instructieplicht en eigen verantwoordelijkheid

Die instructieplicht van de werkgever lijkt het punt waar de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om de hoek komt kijken.

In Dombrowski/Hulsing-Huppermans (HR 14 juni 2011, JAR 2011, 192) oordeelt de Hoge Raad dat de werkgever aan zijn zorgverplichting heeft voldaan.

Een werknemer zakt door een dak, valt 8 meter naar beneden en houdt hier ernstig letsel aan over. De werkgever toont aan dat ten tijde van het ongeval dakladders waren bevestigd, veiligheidsgordels voorhanden waren, de werknemer had geïnstrueerd en daar voldoende toezicht op had gehouden. De werknemer had geen veiligheidsgordels of vallijnen gebruikt.

De Hoge Raad oordeelt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de werknemer om de gegeven veiligheidsinstructies daadwerkelijk toe te passen. Als hij deze instructies negeert, kan ontstane schade niet afgewenteld worden op de werkgever. De werknemer kan derhalve niet geheel zorgeloos omgaan met risico’s op het werk.

Arbeidsrecht advocaat

Advocatenkantoor Van Ruyven is gespecialiseerd in letselschade en adviseert u graag indien u schade heeft geleden of wanneer u juist werkgever bent en uw werknemer schade heeft geleden.

Voor vragen of advies kunt u vrijblijvend een afspraak maken.


Deel dit artikel

Recente berichten