Horeca werknemer

Slecht werkgeverschap kan leiden tot schadevergoeding

Gepubliceerd op 02 november 2015

Recent heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een geschil tussen een werkgever en werknemer.

Daaruit blijkt dat de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor geleden immateriële schade als deze schade voortkomt uit slecht werkgeverschap.

Achtergrond van de uitspraak

De zaak speelt tussen een horecabedrijf en een van zijn werknemers. De werknemer was tien jaar in dienst en voerde zijn werkzaamheden naar behoren uit.

Degradatie

Op zekere dag wordt ontdekt dat een collega van de werknemer op grote schaal goederen uit het magazijn had gestolen. De werkgever concludeerde hieruit dat de werknemer niet goed had gefunctioneerd, aangezien de diefstallen onder zijn ogen hadden plaatsgevonden. Daarom worden per 21 april 2008 de coördinerende taken van de werknemer ontnomen en worden hem schoonmaakwerkzaamheden opgedragen. Dit kan redelijkerwijs worden beschouwd als een degradatie.

Ontslag op staande voet

De werknemer meldt zich op dezelfde datum ziek. Hij geeft aan dat hij overspannen is geworden door de onzorgvuldige werkwijze van de werkgever en een ernstig psychiatrisch ziektebeeld heeft ontwikkeld. Dit wordt bevestigd door de bedrijfsarts.

In een telefoongesprek dat hierop volgt wordt de werknemer echter op staande voet ontslagen door de werkgever. De werkgever geeft namelijk aan dat er tijdens het telefoongesprek bedreigingen zijn geuit door de werknemer.

In een eerder vonnis in juli 2009 wordt al aangegeven dat dit ontslag geen stand houdt en dat de werkgever het loon van de werknemer moet doorbetalen. Maar dat is niet het enige dat in dit vonnis staat: hierin staat ook dat de werkgever gedurende die tijd inspanningen had moeten verrichten om de re-integratie van de werknemer te bevorderen.

Psychische klachten en inkomstenderving

De werknemer stelt dat de werkgever gedurende ruim een jaar niet voldoende inspanningen heeft verricht om re-integratie mogelijk te maken en dat zijn psychische klachten hieruit voortvloeien. Bovendien ervaart de werknemer naar eigen zeggen minder levensvreugde en is hij aangetast in zijn goede naam.

De werknemer eist daarom dat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor alle geleden schade. Deze schade bestaat volgens de eiser uit de volgende posten:

  • € 8.000 aan immateriële schade,
  • en een groot bedrag aan inkomstenderving.

Schadevergoeding

Het slecht werkgeverschap van de werkgever was aanleiding voor de rechtbank om aan de werknemer een bedrag van € 5.000 aan immateriële schade toe te kennen.

Bovendien houdt de rechtbank de werkgever aansprakelijk voor de geleden inkomstenderving. De precieze invulling van deze schade wordt echter op een nader moment onderzocht.

Werkgever aanklagen of aansprakelijk stellen?

Heeft u ook te maken met slecht werkgeverschap en wilt u een schadevergoeding eisen? Neem contact op met een ervaren arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven in Utrecht.

Vraag om advies »
Rechtbank Midden-Nederland, 21 januari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:552


Deel dit artikel

Recente berichten