Sociale verzekeringsbank

Schadevergoeding na het te laat uitkeren van PGB

Gepubliceerd op 03 augustus 2015

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de instantie die belast is met het uitbetalen van het persoonsgebonden budget (pgb). Begin dit jaar is het systeem omtrent de pgb hervormd. Voorheen kon de hulpbehoevende zelf zijn hulpverleners betalen.

Dit bleek echter fraudegevoelig. Daardoor worden de hulpverleners rechtstreeks door de SVB betaald. Deze hervorming leverde veel problemen met betalingen op, hulpverleners krijgen regelmatig te laat of helemaal niet uitbetaald. Het te laat uitkeren van het persoonsgebonden budget levert een schadevergoeding op.

Betaling van schadevergoeding

De SVB is door de rechter veroordeeld om over te gaan tot betaling van een schadevergoeding vanwege het te laat uitkeren van het persoonsgebonden budget. De SVB moet net zoals de werkgever die het loon te laat uitbetaalt, na enkele dagen al een wettelijke verhoging betalen die kan oplopen tot 50 procent van het salaris. 

Stortvloed aan claims

De vraag is of deze uitspraak van de rechter nu een stortvloed aan claims oplevert. Advocatenkantoor Van Ruyven verwacht van wel. Indien te laat betaald is, heeft de zorgverlener recht op een schadevergoeding op basis van de wettelijke werkgeversregeling.

De zorgverleners kunnen voor een dergelijke schadevergoeding rechtstreeks een claim indienen bij de SVB en deze is verplicht om tot uitkering over gaan. De zorgverlener moet er immers op kunnen vertrouwen dat zij tijdig betaald krijgt. De rechter beschermt de zorgverlener als kwetsbare persoon. 

Meer weten over schadevergoedingen en de SVB? Neem contact op met Advocatenkantoor Van Ruyven.

(Bron: NRC)


Deel dit artikel

Recente berichten