De rechtspositie van ambtenaren gaat veranderen

Gepubliceerd op 29 maart 2016

Binnen enkele jaren gaat de rechtspositie van ambtenaren veranderen. Dat staat in het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Uitgangspunt is dat er in 2017 geen verschillende rechtposities zijn voor ambtenaren en werknemers in de private sector.

Het wetsvoorstel is niet de enige verandering voor de overheid en overheidsondernemingen: eerder werd al bekend dat overheidsondernemingen vanaf 2016 vennootschapsbelasting moeten gaan betalen.

Verschil ambtenarenrecht en arbeidsrecht

Op dit moment zijn er nog veel verschillen tussen ambtenarenrecht en regulier arbeidsrecht. Arbeidsrecht valt onder het civiel recht terwijl ambtenarenrecht onder het bestuursrecht valt. Wanneer een werknemer wordt ontslagen, gebeurt dit niet via een ontslagroute bij de kantonrechter, maar via de bestuursrechter.

Geen arbeidsovereenkomst

Als een ambtenaar in dienst treedt bij de overheid, is er geen sprake van een tweezijdige arbeidsovereenkomst maar van een eenzijdige aanstelling. De arbeidsvoorwaarden van de ambtenaar zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Rechtsbescherming

De afgelopen jaren is het verschil tussen ambtenarenrecht en arbeidsrecht al kleiner geworden. Sinds 1998 zijn diverse werknemersverzekeringen ook voor ambtenaren gaan gelden. De ziektewet en de werkloosheidswet zijn sinds 2001 van toepassing op ambtenaren. Ook wetten als de Arbowet en de Arbeidstijdenwet zijn geldig voor ambtenaren.

Het nieuwe arbeidsrecht vs. ambtenarenrecht

Een andere verandering die al heeft plaatsgevonden, is de invoering van het nieuwe arbeidsrecht. Een ambtenaar had tot 1 juli 2015 een grotere mate van rechtsbescherming dan een niet-ambtenaar. Een ambtenaar kon namelijk tegen alle besluiten van hogerhand in beroep gaan bij de bestuursrechter, terwijl een niet-ambtenaar deze mate van bescherming niet had.

Sinds de invoering van het nieuwe arbeidsrecht in juli 2015 is dit echter veranderd. Ook werknemers met een arbeidsovereenkomst kunnen nu in beroep gaan tegen een ontslag, zij het bij de kantonrechter en niet bij de bestuursrechter.

Wetsvoorstel rechtspositie ambtenaren

Het doel van het wetsvoorstel is om de verschillen tussen de rechtspositie van ambtenaren en niet-ambtenaren zo klein mogelijk te maken. Ambtenaren krijgen in de toekomst dus te maken met een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Het ambtenarenrecht zal dan ook onder het civiel recht gaan vallen.

Ambtenarenrecht advocaat

Maar voor het zover is, is het huidige ambtenarenrecht nog gewoon van toepassing op ambtenaren. Heeft u als ambtenaar te maken met ontslag of een arbeidsconflict? Neem contact op met een ervaren ambtenarenrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven om vrijblijvend de mogelijkheden te bekijken.


Deel dit artikel

Recente berichten