IJs

Pakketbezorgster glijdt uit: werkgever aansprakelijk?

Gepubliceerd op 25 mei 2016

In februari 2010 bezorgt een pakketbezorgster een pakketje bij een woning in Lelystad. Tijdens het bezorgen van het pakketje glijdt de bezorgster uit over vastgekoekte sneeuw. Hierbij breekt zij haar pols zodat zij later door het UWV voor 80-100% arbeidsongeschikt verklaard wordt.

Artikel 7:658 BW

Volgens het slachtoffer heeft de werkgever zijn zorgplicht op grond van artikel 7:658 BW niet nagekomen. In dit artikel staat dat de werkgever zorg moet dragen zodat een werknemer geen schade lijdt tijdens de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.

Op grond van bovengenoemd artikel is de werkgever aansprakelijk, behalve als deze kan aantonen dat hij zich heeft gehouden aan de zorgplicht, of als deze kan aantonen dat de geleden schade het gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen van de werknemer.

Toedracht

De vraag hoe de schade precies is ontstaan is niet van belang. Een onzekere toedracht komt namelijk voor risico van de werkgever, zo volgt uit jurisprudentie (HR 10 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3837 en HR 4 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1430).

Het verzoek

De pakketbezorgster is van mening dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden omdat hij geen deugdelijke schoenen aan de bezorgster heeft verstrekt.

De pakketbezorgster stelt haar werkgever middels een deelgeschilprocedure aansprakelijk voor de geleden schade en verzoekt daarbij de verzekeraar van de werkgever om de geleden schade als gevolg van het ongeval te vergoeden.

Deelgeschilprocedure

Een deelgeschilprocedure heeft betrekking op een specifiek vraagstuk in een groter geheel, zodat daarover later geen onenigheid kan bestaan. De uitkomst van de deelgeschilprocedure wordt gebruikt in verdere gerechtelijke procedures omtrent bijvoorbeeld smartengeld.

Overwegingen

De kantonrechter verweegt het volgende.

De werkzaamheden van het slachtoffer bestonden uit het bezorgen van pakketten. Voor het afleveren van een pakket is het noodzakelijk dat de pakketbezorgster uit de bestelbus stapt om zodoende het pakket af te kunnen leveren. Hierbij bestaat risico op een misstap of op uitglijden.

Dit risico wordt nog eens versterkt door de mogelijke aanwezigheid van vastgekoekte sneeuw, omstandigheden waarvan de werkgever op de hoogte had kunnen zijn.

Het uitglijden bij het uitstappen uit de bestelbus vormt daarom een bedrijfsrisico waarbij een veiligheidsverplichting voor de werkgever geldt. De werkgever heeft echter geen maatregelen getroffen om dit risico tot een minimum te beperken, zoals het verstrekken van beschermend schoeisel.

Bovendien is door de werknemers van de werkgever al eerder om beschermende werkschoenen en werkkleding verzocht. De werkgever heeft dit verzoek echter nooit ingewilligd.

Schadevergoeding van verzekeraar

Omdat de eenmanszaak van de werkgever ten tijde van de deelgeschilprocedure al enkele jaren failliet is, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld. De werkgever zelf wordt echter wel aansprakelijk gesteld. De kantonrechter bepaalt daarom dat de verzekeraar van de werkgever de geleden schade als gevolg van het ongeval moet vergoeden. Ook worden de gerechtelijke kosten voor rekening van de verzekeraar gebracht.

De deelgeschilprocedure heeft in deze zaak zijn nut eens te meer bewezen: in eventuele verdere rechtszaken hoeft niet meer gesproken te worden over de aansprakelijkheid van de verzekeraar, maar kunnen beide partijen zich richten op de gevolgen van de geleden schade en de hoogte van het smartengeld.

Letselschade advocaat

Meer weten over letselschade, een deelgeschilprocedure, de zorgplicht of de aansprakelijkheid van de werkgever na een arbeidsongeval? Neem contact op met Advocatenkantoor Van Ruyven in Utrecht.

Rechtbank Midden-Nederland, 13-04-2016, ECLI:RBMNE:2016:2615


Deel dit artikel

Recente berichten