Ontslag wegens ziekte

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid: mag dat?

Gepubliceerd op 04 april 2016

Een werknemer die wegens ziekte niet op zijn werk verschijnt, is een kostenpost voor de werkgever. Het kan daarom gebeuren dat een werknemer wordt ontslagen wegens langdurig of regelmatig ziekteverzuim.

Er zijn echter strenge regels verbonden aan ontslag wegens ziekte.

Ontslag wegens ziekte

Het is in bijna alle gevallen verboden om een werknemer wegens ziekteverzuim te ontslaan.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Een werknemer mag wegens ziekteverzuim ontslagen worden als:

 • de werknemer zich regelmatig ziek meldt terwijl hij niet ziek is, of
 • het tijdelijke contract van de werknemer afloopt, of
 • de werknemer twee jaar of langer ziek is (langdurige arbeidsongeschiktheid) en de ziekte naar verwachting nog 26 weken voortduurt waarbij het niet mogelijk is om het werk in aangepaste vorm uit te voeren, of
 • de werknemer zo vaak kortstondig ziek is dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. De kantonrechter bepaalt of hier sprake van is.

Voor de laatste twee uitzonderingen geldt bovendien dat slechte arbeidsomstandigheden niet de reden mogen zijn van de ziekte en dat re-integratie via een andere functie binnen het bedrijf niet mogelijk is.

Vraag om advies »

Ontslag tijdens ziekte

Ook als de ziekte niet de reden is voor een ontslag is het verboden om een werknemer tijdens ziekte te ontslaan.

Ook hier gelden echter enkele uitzonderingen. Een werknemer mag tijdens ziekte ontslagen worden als:

 • er sprake is van ontslag op staande voet, of
 • het tijdelijke contract van de werknemer afloopt, of
 • er sprake is van bedrijfsbeëindiging of faillissement, of
 • de aanvraag tot ontslag is ingediend voordat de werknemer ziek werd, of
 • er sprake is van bedrijfseconomische redenen, of
 • de werknemer zich in zijn proeftijd bevindt, of
 • er sprake is van wederzijds goedvinden.

Vraag om advies »

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte

Ga tijdens ziekte nooit zomaar akkoord met een ontslag met wederzijds goedvinden.

 • De afspraken die in een dergelijke vaststellingsovereenkomst worden gemaakt hebben namelijk invloed op een eventuele WW-uitkering. Om een WW-uitkering te krijgen na een vaststellingsovereenkomst dien je actief op zoek te gaan naar ander werk en aan de sollicitatieplicht te voldoen, wat bij ziekte niet altijd mogelijk is.
 • Ook zorgt het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst er voor dat je door het UWV niet meer als arbeidsongeschikt wordt gezien waardoor je geen aanspraak meer maakt op een Ziektewetuitkering.

Het gevolg hiervan is dat je geen inkomen meer hebt.

Onderteken niets!

Ben je door je werkgever ontslagen tijdens ziekteverlof? Of biedt je werkgever je een vaststellingsovereenkomst aan na langdurige ziekte?

Onderteken niets maar raadpleeg snel mogelijk een arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven in Utrecht.

Vraag om advies »


Deel dit artikel

Recente berichten