Omgevallen schaakstuk

Ontslag op staande voet in het nieuwe ontslagrecht

Gepubliceerd op 08 oktober 2015

In het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht, dat per 1 juli 2015 in werking is getreden, blijft het mogelijk om iemand op staande voet te ontslaan. Er verandert wel een aantal dingen. Zo is het niet meer mogelijk voor de werknemer om via een brief vernietiging van het ontslag in te roepen.

Kantonrechter

In het nieuwe ontslagrecht gaat de kantonrechter een grotere rol spelen. Wanneer de werknemer het niets eens is het met ontslag op staande voet, dient de procedure via de kantonrechter te verlopen. De werknemer vraagt dan om vernietiging van het ontslag. Hier heeft de ontslagen werknemer slechts twee maanden de tijd voor.

Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Houdt het ontslag op staande voet geen stand bij de kantonrechter? Ook onder het nieuwe ontslagrecht kan de werkgever dan een verzoek indienen bij de rechter tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als onderbouwing van dit verzoek dient de werkgever aan te voeren dat er een redelijke grond is. Een redelijke grond is het verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Transitievergoeding en schadevergoeding

De ontslagen werknemer kan recht hebben op een transitievergoeding. Dit is alleen mogelijk wanneer de werknemer niet ernstig verwijtbaar was bij zijn ontslag. Ook kan er sprake zijn van een schadevergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn en een eventuele aanvullende vergoeding, te bepalen door de rechter.

Hoger beroep

Er is weliswaar een mogelijkheid tot hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter, maar echt risico loopt de werkgever niet. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. de uitspraak van de kantonrechter wordt bekrachtigd in hoger beroep, of
  2. in hoger beroep wordt aan de werknemer alsnog een transitievergoeding toegekend.

Vernietiging van ontslag en herstel van de arbeidsovereenkomst is niet mogelijk na uitspraak van de rechter. Het vertrek van de werknemer is uitgangspunt.

Routes in het ontslagrecht

Meer weten over arbeidsrecht en de routes in het nieuwe ontslagrecht? Neem contact op met een ontslagrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven.


Deel dit artikel

Recente berichten