Snoepautomaat

Nieuwe uitspraken in casus snoepautomaat

Gepubliceerd op 22 december 2015

Er zijn nieuwe uitspraken rondom de snoepautomaat-ontslagen bij de Koninklijke Marechaussee. Vorig jaar werden verschillende leden van de Marechaussee ontslagen wegens diefstal uit een snoepautomaat.

Snoepautomaat-affaire

De werknemers, die verantwoordelijk waren voor de Koninklijke Stallen met onder andere de Gouden Koets, haalden op diverse manieren snoep uit de automaat zonder daarvoor te betalen. Uit camerabeelden is gebleken welke werknemers hierbij betrokken waren.

Categorie-indeling betrokkenen

De Koninklijke Marechaussee heeft bij zijn besluitvorming rondom deze zaak de betrokken medewerkers ingedeeld in vijf categorieën:

  1. medewerkers die op de hoogte waren van de diefstallen maar dit niet meldden,
  2. medewerkers die na inworp van geld alsnog aan de automaat hebben staan schudden, naar eigen zeggen omdat het snoep er niet uit kwam,
  3. medewerkers die op de hoogte waren van de diefstallen maar dit niet meldden, en die bovendien van het gestolen snoepgoed hebben gegeten,
  4. medewerkers die hebben geprobeerd om snoep te stelen maar waarbij dit mislukte,
  5. medewerkers die daadwerkelijk snoep hebben gestolen.

Militair ontslag wegens wangedrag

De eerste vier groepen medewerkers hebben een ambtsbericht ontvangen. De vijfde groep medewerkers, een groep van acht medewerkers die daadwerkelijk de diefstallen pleegde, is ontslagen door de Marechaussee. Militair ontslag kan namelijk worden verleend wegens wangedrag in de dienst. Diefstal uit een snoepautomaat in de Koninklijke Stallen kan als wangedrag worden beschouwd, juist omdat de medewerkers waren aangesteld om deze stallen te bewaken.

Drie recente uitspraken

Deze week zijn drie uitspraken gepubliceerd van ontslagen militairen die beroep hebben aangetekend tegen hun ontslag. In een van deze drie gevallen is het ontslag ongegrond verklaard door de rechter.

Onvoldoende bewijs

In deze casus gaat het om een medewerker die op camerabeelden te zien is. Op de beelden is echter niet te zien of de werknemer daadwerkelijk snoep wegneemt omdat het onderste gedeelte van het snoepautomaat niet op de beelden te zien is. Ook kan niet worden vastgesteld dat de werknemer snoep in zijn handen heeft als hij wegloopt. De rechtbank kan niet anders concluderen dan dat er niet voldoende bewijs is om een strafbaar feit vast te stellen.

Onduidelijke categorie-indeling

Ook is er een geschil rondom de indeling in bovengenoemde groepen. Desbetreffende medewerker zegt dat hij wel schuldig is aan het rommelen met zijn wapenstok in de uitgiftebak van de automaat, maar dat hij geen snoep heeft weggenomen. Toch is hij in de vijfde groep ingedeeld, de groep van medewerkers die daadwerkelijk heeft gestolen. Hij beargumenteert dat hij ingedeeld moet worden in de vierde groep waarbij er wel een poging tot diefstal was maar de diefstal niet daadwerkelijk plaatsvond.

Eigen toedoen

De Marechaussee is van mening dat het verschil maakt of de poging tot diefstal door eigen toedoen (bijvoorbeeld door te denken: “waar ben ik eigenlijk mee bezig?”) of door een externe reden (zoals een passerende collega) is beëindigd. De rechtbank gaat hier echter niet in mee. Deze indeling is namelijk niet gespecificeerd in het primaire besluit. Daarom moet desbetreffende werknemer worden ingedeeld in de vierde groep. Het is daarbij niet van belang om welke reden de poging tot diefstal mislukt of beëindigd is, het gaat erom dat er geen daadwerkelijke diefstal heeft plaatsgevonden.

Onrechtmatig ontslag

De Koninklijke Marechaussee verleende alleen ontslag aan werknemers uit de vijfde categorie. Aangezien deze specifieke werknemer ten onrechte in deze vijfde categorie is ingedeeld, is zijn ontslag ook niet rechtmatig verleend. De rechter vernietigt daarom het bestreden besluit en beslist dat de werknemer niet ontslagen had mogen worden.

Andere recente uitspraken

In twee andere zaken volgt de rechter wel het eerdere besluit om ontslag te verlenen. In deze zaken is van doorslaggevend belang dat de medewerkers tijdens verhoren hebben toegegeven dat zij daadwerkelijk goederen hebben gestolen.

Ambtenarenrecht advocaat

Meer weten over ambtenarenrecht en militair ontslag? Neem contact op met een ervaren ambtenarenrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven.


Deel dit artikel

Recente berichten