Mondelinge arbeidsovereenkomst

Mondelinge arbeidsovereenkomst: is het rechtsgeldig?

Gepubliceerd op 18 november 2015

Een mondelinge arbeidsovereenkomst is net zo rechtsgeldig als een arbeidscontract.

Een mondelinge arbeidsovereenkomst kan achteraf echter problemen opleveren, omdat niet altijd duidelijk is wat de partijen precies overeengekomen zijn. De bewijslast hiervoor rust op de werknemer.

Verplichte gegevens bij mondeling arbeidscontract

Ondanks dat een mondelinge arbeidsovereenkomst bindend is, is de werkgever wel verplicht om een aantal zaken op schrift te stellen binnen één maand na ingangsdatum van de overeenkomst. Denk daarbij aan:

  • de gegevens van de werknemer,
  • het aantal uren dat gewerkt wordt,
  • een taakomschrijving, en
  • het salaris van de werknemer.

De werknemer kan bij de bewijslast op deze vastgelegde informatie terugvallen, maar dan moet de werknemer wel de beschikking hebben over (een kopie van) deze gegevens of hier inzage in hebben.

Geschil omtrent een mondelinge arbeidsovereenkomst?

Het komt vaak voor dat zelfs deze noodzakelijke informatie niet wordt vastgelegd. Dat kan grote gevolgen hebben.

Stel dat de werknemer en de werkgever na de eerste maand onenigheid krijgen over het mondeling afgesproken salaris, dan is het lastig om te bepalen wie er gelijk heeft.

Maar ook bij letselschade na een arbeidsongeval wordt de kwestie rondom aansprakelijkheid en zorgplicht erg gecompliceerd.

Advies nodig in een geschil met betrekking tot een mondelinge arbeidsovereenkomst?

Vraag om advies »

Proeftijd en concurrentiebeding

Een mondelinge arbeidsovereenkomst brengt de nodige gevolgen met zich mee.

Geen proeftijd

Zo is het verboden om bij een mondelinge overeenkomst een proeftijd in te stellen voor de nieuwe werknemer.

Geen concurrentiebeding

Een concurrentiebeding (of eigenlijk: non-concurrentiebeding) kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Voor een concurrentiebeding gelden naast het schriftelijkheidsvereiste nog enkele andere voorwaarden, zoals:

  • de werknemer moet meerderjarig zijn;
  • er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, tenzij de werkgever gemotiveerd aangeeft dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Kortom: wanneer er geen schriftelijk arbeidscontract is, dan is er geen proeftijd en geen concurrentiebeding.

Casus: arbeidsongeval

Onlangs heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een casus rondom een mondelinge arbeidsovereenkomst. Het ging hierbij om een jongeman die een zaterdagbaan had bij een meubelmaker. Een schriftelijk arbeidscontract was hierbij niet opgesteld. Op maandag 25 juni 2007 krijgt de man te maken met een arbeidsongeval. Een gedeelte van zijn hand komt in de bewegende delen van een machine terecht en de eerste kootjes van drie verschillende vingers moeten worden geamputeerd.

Geen sprake van arbeidsovereenkomst

Ondanks dat de Arbeidsinspectie heeft vastgesteld dat de veiligheidsmaatregelen niet goed in acht waren genomen door de werkgever, heeft het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid besloten om geen boete op te leggen aan de werkgever. Het ministerie acht namelijk niet bewezen dat er sprake was van een werkgever-werknemer situatie. Bovendien neemt het ministerie in acht dat de werknemer de machine voor eigen doeleinden gebruikte en niet in opdracht van de werkgever werkte.

Hoger beroep

Het slachtoffer is hiertegen in beroep gegaan. Hij stelt dat er wel degelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst, ook al was deze niet schriftelijk opgesteld. Bovendien was hij werkzaam als vakantiekracht en was hij niet voor zichzelf aan het werk: hij werkte namelijk voor zijn eerste opdracht van de werkgever.

Geen bewijs door de werknemer

Het Hof bepaalt echter dat de bewijslast van het bestaan van de arbeidsovereenkomst bij de werknemer ligt. De werknemer moet dus bewijzen dat hij arbeid verrichte voor een opdrachtgever met loon als tegenprestatie. De werknemer kan deze voorwaarden niet voldoende bewijzen, aangezien er niets op schrift is gesteld. Bovendien kreeg hij contant uitbetaald dus er zijn geen bankafschriften die als bewijs kunnen dienen.

Getuigenverhoor

De werknemer is dus ook in hoger beroep niet in het gelijk gesteld. Wel laat het Hof de mogelijkheid voor de werknemer open om een getuigenverhoor aan te vragen.

Arbeidsrecht advocaat

Rondom mondelinge arbeidsovereenkomsten heeft een werknemer dus niet zo’n sterke positie als rondom sommige andere onderwerpen in het arbeidsrecht. Als werknemer is het daarom heel belangrijk om te controleren dat afspraken direct op papier worden vastgelegd en om, zo mogelijk, zo snel mogelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst te ondertekenen.

Omdat de bewijslast bij de werknemer ligt is het bovendien raadzaam om (ook) zelf te beschikken over de vastgelegde informatie en om je salaris per bankoverschrijving te ontvangen zodat je achteraf zelf kunt aantonen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Meer informatie over de geldigheid van een mondelinge arbeidsovereenkomst? Of heb je een geschil rondom dit onderwerp? Neem contact op met een arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven in Utrecht.

Neem contact op »


Deel dit artikel

Recente berichten