Loondoorbetaling ziekte werknemer

Loondoorbetaling bij ziekte werknemer waarschijnlijk teruggebracht naar 1 jaar

Gepubliceerd op 24 augustus 2017

Werkgevers en vakbonden naderen een overeenkomst over loondoorbetaling bij ziekte, zo meldt de Telegraaf op 16 augustus. Bronnen bij verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties wekken de verwachting dat de loondoorbetaling wordt teruggebracht tot één jaar. Er zou nu vooral naar de ‘technische invulling’ van het plan worden gekeken.

UPDATE 05-09-2017: Het overleg tussen de werkgevers en werknemers over de arbeidsmarkt is mislukt. De vakbonden zijn uit het polderoverleg gestapt, zo meldt NU.nl op 4 september. Dit betekent dat het volgende kabinet met alle partijen afzonderlijk overeenstemming zal moeten bereiken.

Probleem binnen het mkb

Al jaren zijn de werkgevers en vakbonden hierover in gesprek. Voorzitter Van Straalen van MKB-Nederland zette het onderwerp bijna drie jaar geleden op de agenda. Nu lijkt de oplossing van het probleem nabij.

De loondoorbetaling bij ziekte is een bestaand probleem binnen het mkb. Een zieke werknemer kost werkgevers nu eenmaal heel veel geld. Met name kleine werkgevers voelen de druk door bijkomende risico’s van loondoorbetaling. Ook het afdekken van deze risico’s door verzekering is een dure aangelegenheid. Hierdoor raken zij ontmoedigd om hun werknemers in vaste dienst te nemen.

Financiële gevolgen

Een zieke werknemer heeft veel financiële gevolgen voor werkgevers. De verplichtingen voor de werkgever in geval van een zieke werknemer zijn enorm. In de meeste gevallen moet de werkgever zelf het loon van de zieke werknemer uitbetalen tijdens zijn ziekte.

Op dit moment zijn ondernemers verplicht om hun werknemers die een vast contract hebben 104 weken, twee jaar, door te betalen als diegene langdurig ziek wordt. Dit wordt gereguleerd in de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ). Een werknemer mag in beginsel bij ziekte niet worden ontslagen. Er zijn uitzonderingen.

Over het algemeen moet de werkgever minimaal 70% van het loon uitbetalen tenzij anders vermeld in de cao. Als dit bedrag onder het wettelijk minimumloon uitkomt, is de werkgever verplicht de loondoorbetaling in het eerste jaar aan te vullen tot het minimumloon.

De werkgever heeft naast de directe kosten zoals loondoorbetaling ook te maken met indirecte kosten, zoals de kosten voor vervangend personeel en verlies van productie/dienstverlening. Deze kosten zijn niet te verhalen.

Re-integratieverplichting

Naast bovenstaande financiële verplichtingen komt er een re-integratieverplichting bij kijken. Deze verplichting legt mkb-ondernemers een verantwoordelijkheid op die ze vaak niet kunnen dragen.

De werkgever krijgt te maken met kosten voor re-integratie als:

  • de werknemer door ziekte langzaam terugkeert, of;
  • de zieke werknemer (tijdelijk) een andere rol gaat spelen binnen het bedrijf of daarbuiten.

Voorbeelden van re-integratiekosten zijn:

  • Opleidingen
  • Trainingen
  • Therapeutisch gerichte ondersteuning
  • Aanpassing werkplek en hardware
  • Kosten voor aanpassing taakverdeling
  • Eventueel extra inhuren van arbodienst en/of mediator
  • Papierwerk UWV/arbodienst
  • Juridisch advies

Arbeidsrecht advocaat

Wil je meer informatie over ontslag na ziekte? Of wil je juridisch advies over loondoorbetaling bij ziekte? Neem dan contact op met een ervaren arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven.


Deel dit artikel

Recente berichten