Internationale echtscheiding

Internationale echtscheiding: welk recht is van toepassing?

Gepubliceerd op 16 februari 2016

Welk recht is van toepassing bij een internationale echtscheiding?

Internationale echtscheiding

Sinds 1 januari 2012 is Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Boek 10 BW heeft betrekking op het huwelijk, internationaal huwelijk, huwelijksbetrekkingen, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, adoptie en gerelateerde onderwerpen.

Een belangrijke uitzondering in Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek is artikel 10:56. Dit artikel heeft betrekking op internationale echtscheidingen.

Het Nederlands recht geldt bijna altijd

Voorheen was de nationaliteit en de “gewone verblijfplaats” van de echtgenoten bepalend voor de vraag naar welk recht het verzoek tot echtscheiding behandeld zou worden. Bij een echtscheiding tussen twee gehuwde expats zou het verzoek tot echtscheiding dus behandeld worden naar het recht van het land waar de expats vandaan komen.

Sinds de inwerkingtreding van artikel 10:56 BW is echter het Nederlands recht leidraad bij een internationale echtscheiding in Nederland. De nationaliteit en de gewone verblijfplaats van de echtgenoten zijn niet meer van belang.

Twee uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen mogelijk op artikel 10:56 BW.

Het recht van het land van een gemeenschappelijke vreemde nationaliteit van de echtgenoten kan worden toegepast als:

  1. door de echtgenoten gezamenlijk een keuze voor dit recht is gedaan of een dergelijke keuze van een van de echtgenoten onweersproken is gebleven; of
  2. door een van de echtgenoten een keuze voor dit recht is gedaan en beide echtgenoten een werkelijke maatschappelijke band met het land van die gemeenschappelijke nationaliteit hebben.

Opvallend is de tweede uitzondering. Deze uitzondering betekent dat buitenlands recht van toepassing is als een van de echtgenoten dit wenst, en beide echtgenoten een maatschappelijke band met dat land hebben. Het is daarbij dus niet van belang wat de wens is van de andere echtgenoot.

Vraag om advies »

Toelichting bij de tweede uitzondering: Wat is ‘Maatschappelijke band’?

De vraag is echter wat onder een “werkelijke maatschappelijke band” wordt verstaan. De invulling van dit begrip blijkt onder andere uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag in 2014. Deze uitspraak gaat over een echtscheiding tussen twee personen die in het buitenland waren getrouwd.

De voormalige echtgenoten in deze zaak zijn in 2008 in Marokko getrouwd en bezitten zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Het verzoek is door de rechtbank naar Nederlands recht behandeld en de rechter heeft de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. De vrouw verzoekt echter om de beschikking te vernietigen en het verzoek tot echtscheiding af te wijzen.

De vrouw is gedurende de rechtszaak van mening dat het verzoek tot echtscheiding volgens Marokkaans recht behandeld moet worden, omdat beide echtgenoten een sterke maatschappelijke band met Marokko hebben. Zij draagt hiervoor de volgende redenen aan:

  • de echtgenoten spreken enkel Marokkaans,
  • kijken naar de Marokkaanse televisie,
  • hebben voornamelijk Marokkaanse vrienden,
  • koken dagelijks volgens de Marokkaanse keuken,
  • doen boodschappen bij de Marokkaanse supermarkt,
  • gaan op vakantie naar Marokko,
  • en de man verblijft ruim de helft van het jaar in Marokko.

Uitspraak rechter

De rechter is niet meegegaan met de redenering van de vrouw. Het woord “maatschappelijke” komt namelijk niet aan op gevoelsmatige (en dus subjectieve) banden met het nationaliteitsland, maar enkel op economische en sociale banden.

De rechter oordeelt dat het echtpaar de sterkste maatschappelijke band met Nederland heeft. Het stel heeft elkaar immers in Nederland ontmoet en hun kinderen uit eerdere relaties verblijven ook in Nederland. Bovendien woont het voormalige echtpaar al meer dan tien jaar in Nederland.

Uitspraak van het hof

In hoger beroep verenigt het hof zich met de bestreden beslissing van de rechter. Het verzoek tot ontbinding van het huwelijk is dus rechtmatig naar Nederlands recht behandeld.

Echtscheidingsadvocaat

Meer weten over trouwen in het buitenland of een internationale echtscheiding? Neem contact op met een ervaren echtscheidingsadvocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven in Utrecht.

Vraag om advies »


Deel dit artikel

Recente berichten