Utrecht

Huisverkoop na echtscheiding: moet de bewoner meewerken?

Gepubliceerd op 04 mei 2016

Na een echtscheiding blijft vaak een van de twee echtgenoten in de woning van het echtpaar wonen. Wanneer deze woning onder de huwelijksgoederengemeenschap valt, kan dit voor een lastige situatie zorgen.

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in een dergelijke situatie.

In januari 2015 besluit een echtpaar tot echtscheiding over te gaan waarbij besloten wordt tot verdeling van de gemeenschappelijke goederen.

Koopwoning en huurwoning

Tot deze gemeenschappelijke goederen behoort ook de voormalige echtelijke woning. Voor de hypotheek die op dit huis rust, zijn zowel de man als de vrouw hoofdelijk aansprakelijk. De man heeft na de echtscheiding een huurwoning betrokken, terwijl de vrouw in de koopwoning is blijven wonen.

Vordering van de man

De man is echter nog steeds medeverantwoordelijk voor de hypotheek van het koophuis. Daarom vordert hij dat de rechter toestemming verleent om een bevel af te geven tot de verkoop van de woning. Daarbij hoort ook de medewerking van de vrouw, zoals het verschaffen van toegang aan de makelaar en aan eventuele geïnteresseerden bij een bezichtiging.

Daarnaast vordert de man dat zijn ex-echtgenote contact opneemt met een adviseur op het gebied van de Nationale Hypotheekgarantie, met een dwangsom van 500 euro voor iedere dag dat de vrouw nalaat om dit te doen.

Oordeel rechter

De rechter gaat mee in de overwegingen van de man. Hij verplicht de vrouw tot medewerking aan de verkoop van de woning in de ruimste zin des woords. De vrouw moet dus eventuele bezichtigingen toestaan en bij verkoop medewerken aan de levering van de woning.

Bovendien vervalt de noodzakelijke toestemming die de vrouw aan de makelaar moet verlenen, als zij niet binnen 48 uur op een verzoek tot medewerking van de man reageert.

Daarnaast bepaalt de rechter dat de vrouw binnen twee werkdagen contact moet opnemen met een NHG-adviseur. De rechter stelt de hoogte van de dwangsom vast op 200 euro per dag dat de vrouw geen contact opneemt.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Bovenstaand geval had ook op een andere manier opgelost kunnen worden. Het was voor de man een optie geweest om zich uit te laten kopen en ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid te vorderen. De man zou dan worden ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor de hypotheek, waardoor alleen de vrouw hoofdelijk aansprakelijk is voor de resterende hypotheekschuld.

Daarbij is het echter wel een vereiste dat degene die in de woning blijft wonen, beschikt over voldoende financiële middelen om de ander uit te kopen en om de hypotheeklasten zelfstandig te kunnen dragen.

Andere situaties

Bij een echtscheiding kan het ook voorkomen dat beide echtgenoten in het huis willen blijven wonen. De rechter bepaalt dan wie in het huis mag blijven wonen. Het is ook mogelijk dat juist geen van beiden de woning wilt blijven betrekken. De notaris kan in zo’n geval een boedelverdeling opstellen waarin wordt afgesproken hoe de opbrengst van het huis wordt verdeeld.

Echtscheidingsadvocaat

Meer weten over de verdeling van gemeenschappelijke goederen na een echtscheiding? Neem contact op met een echtscheidingsadvocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven in Utrecht.

Rechtbank Overijssel, 21-03-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1601


Deel dit artikel

Recente berichten