Stanleymes

Geen ontslag op staande voet na gooien stanleymes

Gepubliceerd op 07 april 2016

De rechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft een ontslag op staande voet vernietigd ondanks dat de werknemer met een stanleymes heeft gegooid.

Stanleymes

Het onderwerp van de uitspraak is een voorval dat plaatsvond op 28 juli 2015. Op deze datum is de werknemer op staande voet ontslagen omdat hij, volgens de werkgever, gericht een opengeklapt stanleymes naar zijn collega gooide, waarbij het mes rakelings langs de schouder van de collega ging.

Eis werknemer

De werknemer is echter van mening dat er geen sprake was van een rechtmatig ontslag op staande voet. Hij vindt dat hij recht heeft op het verschuldigde salaris van ruim € 2100 per maand vanaf 29 juli 2015 tot het moment dat de bestaande arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zou zijn geëindigd. Ook verzoekt hij de kantonrechter tot het veroordelen van de werkgever om de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW van dit bedrag te betalen. Dit artikel bepaalt dat een werknemer recht heeft op een verhoging van maximaal 50% wanneer zijn salaris te laat wordt uitbetaald.

Verweer werknemer

De werknemer voert hiervoor verschillende redenen aan. Hij geeft toe dat hij niet met een stanleymes had moeten gooien, maar hij ontkent dat hij gericht naar zijn collega heeft gegooid en dat hij stanleymes geopend was. Bovendien heeft er na het incident nog normaal contact plaatsgevonden tussen de werknemer en zijn collega en is de werknemer pas daarna ontslagen.

Het incident

Uit de processtukken blijkt dat zich het volgende heeft afgespeeld. De collega, werkzaam op de administratie-afdeling, is op desbetreffende ochtend naar het magazijn gelopen. Hier trof hij een pallet aan met aan vier zijden displaypallets omwikkeld met folie. De collega heeft aan de werknemer gevraagd om het folie te verwijderen. Dit verzoek werd echter niet ingewilligd.

De collega is vervolgens zelf het folie gaan verwijderen terwijl hem diverse keren werd verzocht om dit niet te doen. De werknemer is vervolgens naar hem toegelopen, is geïrriteerd geraakt en heeft met een stanleymes gegooid.

Niet gebleken is waarom het folie er meteen af moest. De collega heeft dus onnodig voor een vervelende situatie gezorgd. Ook blijkt dat de werknemer en de collega zich op een kleine afstand van elkaar bevonden, zodat niet gezegd kan worden dat het stanleymes gericht gegooid is. Ook de vraag of het stanleymes geopend was, kan niet beantwoord worden. De werkgever zou voor beide zaken een vorm van opzet of bewijs moeten aantonen maar heeft dit niet gedaan.

Geen dringende reden

Ondanks dat het gooien van een stanleymes ernstig klinkt, is de kantonrechter van mening dat de reden voor ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Het voorval was immers niet zo ingrijpend dat er geen sprake meer kon zijn van een normale arbeidsverhouding tussen de werknemer en de werkgever.

De werkgever wordt daarom veroordeeld tot betaling van loon vanaf 28 juli 2015 totdat de arbeidsovereenkomst zal zijn geëindigd. Van het verzoek tot verhoging van het salaris met 50% ziet de kantonrechter echter af, omdat de werknemer de situatie aan zichzelf te danken heeft. De rechter verhoogt het salaris daarom slechts met 10%.

Ontslagrecht advocaat

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de regelgeving rondom ontslag op staande voet veranderd. Voorheen kon een ontslagen werknemer een brief sturen naar zijn werkgever waarin hij doorbetaling van loon vorderde. In het nieuwe arbeidsrecht moet de werknemer zijn ontslag op staande voet echter aanvechten via de kantonrechter. Bent u ontslagen op staande voet en zoekt u een ervaren ontslagrecht advocaat? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Ruyven in Utrecht.

Rechtbank Noord-Nederland, 15-09-2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4807


Deel dit artikel

Recente berichten