Overheidspraktijk

Van Ruyven heeft ruime ervaring met overheidspraktijk. Regelmatig doen lagere overheden zoals gemeenten een beroep op de kennis van een overheidspraktijk advocaat van ons advocatenkantoor.

Neem contact op

Waarom een advocaat voor de overheid?

Overheden kunnen verschillende redenen hebben om een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld:

  • om capaciteitsproblemen op te lossen,
  • om afstand te creëren tussen burger en ambtenaar
  • of om de betreffende ambtenaar te beschermen tegen persoonlijke aanvallen van de burger.

Maar meestal wordt een overheidspraktijk advocaat ingeschakeld omdat de advocaat zeer deskundig is en specifieke kennis heeft.

Een andere reden is dat de wet nog steeds verplichte procesvertegenwoordiging in civiele zaken voorschrijft.

Kennis en ervaring van overheidspraktijk

Wij hebben zeer veel ervaring in geschillen die én civielrechtelijk én bestuursrechtelijke aspecten kennen of waarin de mogelijkheid bestaat om een keuze te maken. Met name als het gaat om het behartigen van belangen van gemeenten.

We adviseren gemeenten bij de keuze voor een bestuursrechtelijk of een civielrechtelijk traject. Het is in dergelijke gevallen verstandig om al in een vroeg stadium een advocaat overheidspraktijk in te schakelen. Advocatenkantoor Van Ruyven heeft ruime ervaring met overheidspraktijk en kan overheidsinstellingen bijstaan bij civiel recht en bestuursrecht.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Neem contact op