Letselschade

Hebt u letsel opgelopen bij een verkeersongeval of een bedrijfsongeval? Is er een fout gemaakt bij een medische behandeling door de arts of chirurg? Of bent u jarenlang op uw werk blootgesteld aan schadelijk stoffen en bent u nu ziek geworden?

Als u lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen door de schuld van iemand anders, dan kunt u met een letselschade advocaat uw schade in de meeste gevallen verhalen.

Neem contact op

Letselschadeadvocaat en schadevergoeding

Bij letselschade is er vaak sprake van een schadevergoeding. Dit kan een immateriële schadevergoeding zijn, ook wel smartengeld genoemd, bedoeld voor psychisch letsel. Een schadevergoeding kan ook bedoeld zijn voor materiële schade zoals verlies van inkomen, slechtere vooruitzichten op de arbeidsmarkt en medische kosten.

Als de tegenpartij eenmaal aansprakelijkheid heeft erkend worden alle juridische kosten door de aansprakelijke partij –veelal een verzekeringsmaatschappij- vergoed. Uiteraard moet dan wel bewezen zijn dat de andere partij aansprakelijk is voor uw letsel.

Ons advocatenkantoor in Utrecht heeft veel ervaring op het terrein van letselschade. Daarbij wordt de menselijke kant van het verhaal niet uit het oog verloren. Wij luisteren naar u en zullen er alles aan doen om u te helpen uw recht te halen.

Letselschadevergoeding voor werkgevers

Letselschade kan gevolgen hebben voor het functioneren van een persoon, bijvoorbeeld omdat iemand (tijdelijk) niet meer in staat is om te werken. Een werkgever kan onder bepaalde omstandigheden de geleden schade als gevolg van het uitvallen van een werknemer (gedeeltelijk) op de aansprakelijke partij verhalen.

Een advocaat letselschade van Advocatenkantoor Van Ruyven heeft veel ervaring met schadevergoedingen bij letselschade, ook wanneer dit een schadevergoeding voor een werkgever betreft. Wij kennen de problemen die letselschade met zich meebrengt.

Een ervaren letselschade advocaat kan u met raad en daad bijstaan in de juridische procedures omtrent letselschade en arbeidsongevallen.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Neem contact op