Contractenrecht

Wist u dat u iedere dag contracten en overeenkomsten sluit? Als u aankopen doet bijvoorbeeld. Want op het moment dat u afrekent, wordt een overeenkomst gesloten.

In de meeste gevallen gaat dat goed. Maar wat doet u als u niet tevreden bent? Als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt? Er is in dat geval sprake van een wanprestatie. Bij een wanprestatie is het verstandig om een contractenrecht advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld voor een ingebrekestelling.

Neem contact op

Contractenrecht advocaat voor consumenten

Het kan gebeuren dat u met een aankoop niet tevreden bent. Dat kan zelfs tot een conflict leiden.

Stel, u koopt een boot, auto, caravan of huis. Na aankoop blijkt het product niet de eigenschappen te bezitten die de verkoper u heeft toegezegd. U wilt de koop ongedaan maken en de overeenkomst ontbinden. Het kan zelfs voorkomen dat u na een dergelijke tekortkoming recht heeft op een schadevergoeding.

Advocatenkantoor Van Ruyven helpt en adviseert u om de overeenkomst op te zeggen en eventueel een schadevergoeding te ontvangen.

Incasso voor ondernemers

Heeft u een eigen bedrijf? Dan levert u goederen of diensten aan uw klanten. U sluit een overeenkomst met uw klant die vervolgens verplicht is te betalen. Betaalt de klant niet? Dan staat u in uw recht om het geld eventueel via de rechter te incasseren. Dat kunt u doen door het leggen van beslag om daarna een procedure te starten. U heeft dan de keuze om in een kort geding of in een bodemprocedure het geld te incasseren.

Een advocaat contractenrecht van Advocatenkantoor Van Ruyven biedt bij een grote hoeveelheid vorderingen de mogelijkheid om een afwijkende gunstige regeling met betrekking tot de kosten overeen te komen. In de regel komen de gemaakte kosten voor rekening van de debiteur en die krijgt u dan weer terug.

Een andere optie is het aanvragen van het faillissement van de debiteur. Onder druk van een faillissementsaanvraag is een debiteur eerder geneigd om te betalen. Doet deze dat niet, dan zijn de vooruitzichten somber. Een faillissement leidt in ieder geval wel tot het terug ontvangen van de betaalde omzetbelasting (btw).

Ontbinding overeenkomst

Wilt u een overeenkomst ontbinden en op de hoogte zijn van uw rechten en plichten? Neem dan contact op met een ervaren contractenrecht advocaat. Advocatenkantoor Van Ruyven heeft de kennis en ervaring in huis om u bij te staan in de juridische procedures.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Neem contact op