Ambtenarenrecht

Een ambtenaar valt niet onder het ‘gewone’ arbeidsrecht. Het arbeidsrecht voor ambtenaren heet namelijk ambtenarenrecht.

Dit rechtsgebied is breder dan alleen het ontslagrecht voor ambtenaren. Het verschilt van arbeidsrecht in bepalingen over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, ontslag, reorganisaties en disciplinaire maatregelen. Een advocaat kan u helpen in gerechtelijke procedures.

Neem contact op

Ambtenarenrecht voor semioverheid

Het ambtenarenrecht is ook van toepassing op medewerkers van de semioverheid zoals het onderwijs, het openbaar vervoer of de gezondheidszorg. Deze beroepsgroepen kennen een gemengde regeling waarbij zowel ambtenaren- als het arbeidsrecht van toepassing is.

Rechtspositie

Bent u ambtenaar en hebt u juridische hulp van een advocaat nodig? Bijvoorbeeld omdat u geschorst bent, ontslag aangeboden krijgt of een arbeidsconflict hebt? Dan is het belangrijk dat nauwkeurig wordt bekeken welke rechtspositie u heeft. Deze rechtspositie kan namelijk per functie verschillen.

Afhankelijk van de wet, uw cao en de rechtspositiereglementen maken we de keuze voor een beroepsgang met bezwaar en beroep. In andere gevallen verzoeken we de bestuursrechter of de civiele rechter tot het treffen van een voorlopige voorziening.

De ervaring leert dat het binnen het ambtenarenrecht belangrijk is dat u bijgestaan wordt door een assertieve advocaat die niet snel opgeeft.

Is ambtenarenrecht ingewikkeld?

Het rechtsgebied kan voor buitenstaanders erg gecompliceerd zijn. Een ervaren ambtenarenrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven staat u graag bij in juridische procedures. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht voor ambtenaren. Uw zaak is bij Advocatenkantoor Van Ruyven in goede handen!

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Neem contact op