Beperking aansprakelijkheid

Beperking van aansprakelijkheid: waar moet u op letten?

Gepubliceerd op 24 april 2017

Wanneer in de uitvoering van een overeenkomst iets misgaat, zal een claim van de opdrachtgever tegen de opdrachtnemer niet lang op zich laten wachten. Wat is hiertegen te doen?

Overleg met verzekeraar

Bij hoge claims, meestal te herleiden tot indirecte schade of gevolgschade, is het verstandig om allereerst te overleggen met de verzekeraar. Stel deze in ieder geval op de hoogte van de claim.

Vervolgens is het belangrijk om te onderzoeken wat er in de overeenkomst van opdracht staat. Kan er een beroep worden gedaan op de algemene voorwaarden? Of, specifieker: is er in de overeenkomst van opdracht of in de algemene voorwaarden een clausule opgenomen waarin de aansprakelijkheid wordt beperkt? Zo ja, waarop ziet die beperking en in welke gevallen geldt die beperking?

Onredelijk aansprakelijkheidsbeding

Houd er in alle gevallen rekening mee dat een aansprakelijkheidsbeding onredelijk wordt geacht als het in de praktijk tot een nagenoeg algehele uitsluiting van de aansprakelijkheid leidt. De rechter zal een dergelijk onredelijk beding niet toepassen en dus de opdrachtnemer aansprakelijk houden. Wanneer het voor een opdrachtnemer onmogelijk is om zich voor indirecte schade te verzekeren, dan moet hij uit eigen zak de schade vergoeden.

Advies

Sluit daarom de aansprakelijkheid niet geheel uit, maar laat contracten en overeenkomsten controleren door een gespecialiseerd advocaat contractenrecht. Sluit bovendien een goede aansprakelijkheidsverzekering op maat af die ook unieke opdrachten een goede dekking biedt.

Contractenrecht advocaat

Kennismaken met een contractrechtadvocaat? Neem contact op met Advocatenkantoor Van Ruyven in Utrecht voor een vrijblijvend gesprek.


Deel dit artikel

Recente berichten