Laskap

Arbeidscontract ontbonden na verstoorde arbeidsverhouding

Gepubliceerd op 23 november 2015

Wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, kan dat reden zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een recente uitspraak van Rechtbank Limburg behandelt een dergelijke situatie waarbij de werkgever een verzoek indient tot onmiddellijke beëindiging van een arbeidscontract.

De situatie

Een werknemer is in juni 2013 in dienst getreden als parttime medewerker bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van aanhangwagens, paardentrailers en andere paardensport-gerelateerde zaken. Ook houdt het bedrijf zich bezig met laswerkzaamheden. In juni 2014 gaat het tijdelijk dienstverband van de werknemer over in een vast dienstverband. Naast deze medewerker heeft de werkgever nog twee andere medewerkers in dienst.

Laskap

De medewerker voert naar de mening van de werkgever zijn werkzaamheden niet naar behoren uit. In juni 2015 heeft de medewerker een laskap besteld van bijna 2000 euro. De werkgever is hiervan niet op de hoogte gesteld. Op zekere dag in augustus neemt de werknemer om 14:00 verlof op voor de rest van de dag, zonder verklaarbare reden en zonder overleg met anderen. Dit was voor de werkgever de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Verstoorde arbeidsverhouding

De werkgever stelt de werknemer op non-actief en beëindigt de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst. De werknemer gaat hier echter niet mee akkoord. Daarom verzoekt de werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder toekenning van een transitievergoeding. Hiervoor heeft hij de volgende argumenten:

  • De werknemer vult te weinig uren in op zijn werkbonnen waardoor de werkgever omzet misloopt.
  • Het werktempo van de werknemer is te laag en hij demotiveert zijn collega’s door zijn desinteresse.
  • De werknemer heeft de werkgever op onacceptabele wijze bejegend toen de werkgever kritiek had op het werktempo van de werknemer.
  • De werknemer voert regelmatig privégesprekken op de werkvloer, wat niet alleen invloed heeft op zijn productiviteit, maar ook storend is voor collega’s en veilig werken in het gedrang brengt.
  • De werknemer heeft zelfstandig een laskap besteld terwijl er voldoende laskappen beschikbaar waren en hem niet was toegestaan om zelfstandig zaken te bestellen.
  • De werknemer heeft ongeoorloofd verlof opgenomen op 3 augustus 2015.
  • De werknemer vertelt aan derden dat het niet goed gaat met de onderneming van de werkgever, wat schade berokkent aan de werkgever.
  • Wegens de relatief kleine omvang van het bedrijf is herplaatsing binnen de onderneming niet mogelijk.

Bewijslast

De kantonrechter is van mening dat er geen geldig bewijs is voor veel van bovenstaande argumenten. Wel staat vast dat de werknemer regelmatig privé gesprekken voerde op de werkvloer, dat de laskap zonder toestemming van de werkgever besteld is en dat de werknemer ongeoorloofd verlof heeft opgenomen in augustus 2015. Volgens de kantonrechter is dit echter niet genoeg reden om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De genoemde verwijten aan het adres van de werknemer zijn daarvoor niet ernstig genoeg.

Oordeel kantonrechter

Wegens het ontbreken van een redelijke grond gaat de kantonrechter niet in op het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder toekenning van een transitievergoeding. Wel is vast komen te staan dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en dat herplaatsing binnen de onderneming niet mogelijk is. De kantonrechter beëindigt de arbeidsovereenkomst per 7 december 2015 en veroordeelt de werkgever tot het betalen van een transitievergoeding.

Meer weten over ontslag na verwijtbaar handelen of ontslag na een verstoorde arbeidsverhouding? Neem contact op met een ontslagrecht advocaat van Advocatenkantoor Van Ruyven.

Rechtbank Limburg, 06-11-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9608


Deel dit artikel

Recente berichten